T.C
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
(Tarım Reformu Genel Müdürlüğü)


TAR-KOOP
SINIRLI SORUMLU TARIM KOOPERATİFLERİ
MERKEZ BİRLİĞİ

ANASÖZLEŞMESİ

 


ANKARA
…./…../2012

SINIRLI SORUMLU TARIM KOOPERATİFLERİ - MERKEZ BİRLİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE AMAÇ

KURULUŞ, MERKEZ BİRLİĞİNİN ADI, SÜRE :

Madde 1- Bu sözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan aynı çalışma konularına sahip, kooperatif birlikleri tarafından değişir ortaklı, değişir sermayeli SINIRLI SORUMLU TARIM KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ kurulmuştur.


Tamamını Okumak İçin Dosyayı İndirin >>>.


REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE AND LIVESTOCK
(General Directorate of Agriculture Reform)


TAR-KOOP
LIMITED LIABILITY AGRICULTURE COOPERATIVES CENTRAL UNION

ARTICLE OF ASSOCIATION

 

ANKARA
…./…../2012
LIMITED LIABILITY AGRICULTURE COOPERATIVES -CENTRAL UNION

SECTION ONE
FOUNDATION AND PURPOSEFOUNDATION, NAME OF CENTRAL UNION, PERIOD:

Article 1- Variable partnership and variable capital LIMITED LIABILITY AGRICULTURE COOPERATIVES -CENTRAL UNION was founded by cooperative associations, having the same working subject, which entered and will enter into partnership by agreeing the provisions of this Agreement.
a) Administrative center of Central Union is ANKARA.
b) Study region is TURKEY.
c) Short name of the Central Union is TAR-KOOP.

Tamamını Okumak İçin Dosyayı İndirin >>>