Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanmaktadır."

Başkan Mehmet Özkurnaz starteji belgesi hazırlanması ile ilgili açıklamada bulundu;
“Bu süreç Tarım Kooperatifleri üyeleri ve bağlı birlikleri küreselleşmenin zorunlu kıldığı şartlara uygun çözümler üretmeye yöneltecek, bu katılımcı yöntem, Tarım Kooperatiflerinin demokratik yapısının güçlenmesine katkıda bulunacak ve sonuçta Tarım Kooperatifleri; ne, nasıl, ne zaman ve kim tarafından yapılacağına ilişkin taslak bir “yol haritası”na kavuşacaktır.” şeklinde özetlerken birim tarım kooperatiflerinin de ortakların değişen ihtiyaçlarına, zamanında ve tatminkar cevap verecek biçimde yapılandırılması gerektiğini kaydetti.
Merkez Birliği Yönetim Kurulunun, Tarım Kooperatifleri Strateji Belgesi ve 2015-2019 yıllarını kapsayan eylem planının uygulanmaya konulmasına karar verdiğini de söyleyen Başkan Özkurnaz “Strateji Belgesi ve Eylem Planı aynı bu yıl içerisinde hazırlanarak bağlı birliklerimiz ve Birliğimizin tüm birimlerinde uygulamaya konulacaktır.” dedi.