(IPARD) Programı 5.Çağrı İlanına İlave Başvuru Çağrı İlanı 31/05/2012

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı BEŞİNCİ ÇAĞRI İLANINA İLAVE BAŞVURU ÇAĞRI İLANI (5.1)
Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi MaliYardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 24.05.2012 tarihinde Başvuru Çağrı İlanına çıkmıştır.

Bu ilan, 2012 yılı Bütçesini en etkili anlamda kullanmak amacıyla Beşinci Çağrı Dönemi kapsamında alınan başvurulara ilave başvuru almak amacıyla çıkılmışbulunmaktadır.

Bu Çağrı ilanı kapsamında alınacak başvurular, Kurumumuzun Beşinci Çağrı İlanı takvimine göre değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

BAŞVURULARIN YATIRIM SÜRELERİ HAKKINDA

Kurumumuz, IPARD fonlarında olası kayıpları en aza indirgemek amacıyla 2012 yılı içeresinde tamamlanacak olan başvuruları değerlendirmeye alacaktır. Bu sebeple bu çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak başvuruların yatırım süreleri ve Ödeme Talebi Paketi Hazırlama süreleri toplamda 3 (üç) ayı geçmemelidir. Başvuru sahipleri bu süreyi hesaplarken KurumumuzunÖdeme Talebi Paketi ile birlikte istediği resmi belge/sertifikaların teminini de göz önünde bulundurmalıdır.

Yatırım süresi 3 (üç) aydan fazla olan başvuruların Altıncı Çağrı İlanı kapsamında Kurumumuza sunulması gerekmektedir.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

• Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.

• Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikincidöneminde uygulanacaktır).

• Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.


PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur.Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

DESTEK BÜTÇESİ

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında dağıtılacak toplam destek bütçesi, Beşinci Çağrı İlanı kapsamında ilan edilen destek bütçeleri üzerinden kullandırılacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında alt tedbirler bazında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, anaç sığır ve buzağı desteklemelerini bugün üreticilerin hesabına aktarıyor.
Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında anaç sığır ve buzağı desteklemelerinin bugün üreticilerin hesaplarına yatırılacağı bildirildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, anaç sığır ve buzağı desteklemesi olarak 560 milyon lira ödeme yapılacak.
Desteklemeler bugün itibarıyla hesaplarda olacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 04.06.2012 tarihi saat 09.00’dan itibaren, ilgili alt tedbirin destekleneceği ve yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 11.06.2012, saat 21.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Program ve başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarının yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri

(versiyon 1.3) www.tkdk.gov.tr internet adresinden temin edilmelidir.

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ ADRES VE TELEFON NUMARALARI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

İlanen Duyurulur.