Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu düzenlendi 01/11/2014

Birleşmiş Milletler 2014 Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı etkinlikleri çerçevesinde Ankara’da 30-31 Ekim 2014 tarihleri arasında Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu düzenlendi…
Tarım Kooperatifleri Merkez Birliğinin de ‘‘Aile Çiftçiliği Örgütlenmesinde Kooperatifleşmenin Önemi’’ hakkında bildirisinin sunulduğu, Sempozyumda, "2014 Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı" aracılığıyla kırsaldaki çiftçi ailelerin ve küçük işletmelerin önemi vurgulandı. Aile çiftçiliğinin gündeme getirilmesi, açlık ve yoksullukla mücadele, gıda güvencesinin sağlanması, gelir kaynaklarının artırılması, sürdürülebilir tarımsal üretimin kalıcılığı, köyden kente göçün azaltılması, işsizliğe yerinde çözüm bulunması, doğal kaynakların ve çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması gibi konularda aile çiftçiliğinin katkılarına dikkat çekildi. Aile çiftçiliğinin ülkemiz gündemine girmesi ve bilim dünyasının dikkatinin çekilmesi de sempozyumun ana hedeflerindendir. Sempozyuma, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Berahattin Albayrak, Ziraat Fakültesi Dekanı Ahmet Çolak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Mehmet Hadi Tunç, Tarım Reformu Genel Müdür Vekili Gürsel Küsek, Genel Müdür yardımcısı Metin Türker, FAO Türkiye Temsilci yardımcısı Ayşegül Akın, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkan Yrd. Ramazan Demirkıran ;Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Vesile Nur Güven, Orkoop Genel Başkanı Cafer Yüksel ile birlikte ilgili bakanlıklardan, üniversitelerden akademisyenler, meslek örgütlerden temsilciler olmak üzere 450’den fazla kişi katıldı...

 

 

 

HABERLE İLGİLİ RESİMLER


1 2 3