Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Genel Başkanı Mehmet ÖZKURNAZ Milli Stratejik Planlama Çalışması Başlattı 20/08/2014

Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Genel Başkanı Mehmet ÖZKURNAZ Milli Stratejik Planlama Çalışması Başlattı…..
Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından kurumsal yönetim kapasitesinin artırılması ile güvenilir, sürdürülebilir, rekabet edebilir, verimli, etkin ve yenilikçi bir kooperatif yapısının oluşturulması amacıyla 2014-2023 dönemini kapsayan Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlama çalışmaları başlatılmıştır.
Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Mehmet ÖZKURNAZ yaptığı açıklamada; strateji planının tarım sektöründe güvenilir bir yere sahip olan Tarım Kooperatifleri Merkez Birliğine büyük bir güç katacağını, ülke tarımı ve ekonomisine önemli katkı sağlayacağını ifade ederek günümüzün en etkili kalkınma araçlarından birisi olarak görülen kooperatifçilik sisteminin gerçekçi ve geliştirilebilir bir yaklaşımla ele alınıp uygulanması , bağlı birliklere, üreticilere, çiftçilere ve ailelere ihtiyaç duydukları kredi, finans ve sermaye imkanlarının sağlanmasına, yeni iş sahaları ve istihdam alanları oluşturulmasına, verimlilik, üretim ve pazarlama imkanlarının artırılmasına, tarımın sanayiye entegrasyonuna, girişimcilik ve ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesine, gelirin adil olarak paylaşımına ve en önemlisi kırsal kalkınmanın sağlanarak yoksulluğun azaltılmasına önemli derecede katkı sağlayacağını vurgulamıştır.
Strateji belgesi ve eylem planının hazırlanması sürecinde tümüyle katılımcı bir anlayışın hakim olacağını belirten ÖZKURNAZ, bu kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, Türk Kooperatifçilik Kurumu ve Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) Türkiye Temsilciliğinin bu süreçte katkılarını talep edeceklerini ifade etmiştir.

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ÖZKURNAZ, strateji belgesinde yer alacak strateji ve hedefleri şu şekilde belirtmektedir;
Öncelikle belge içeriği belirlenecek ve yol haritası oluşturulacaktır. Gelinen her noktada ilgili tarafların ve paydaşların görüşlerinin alınması, kooperatifçilik sektörü, finans kuruluşları, meslek örgütleri, ilgili sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde strateji belgesi hazırlanması sağlanacaktır.
Bu belgenin hazırlanması kapsamında;
*Durum nedir?
*Sorunlar nelerdir?
*Sorunların kaynağı nedir?
*Sorunlarla ne şekilde mücadele edilmelidir?
*Sorunlarla mücadelede işbirliği imkanları var mıdır?
*Bu mücadele şekli işe yarayacak mıdır?
*Bu durumun gelecekte nasıl değişmesini bekliyoruz?
Gibi soruların cevapları aranacaktır. Bunun yanında Merkez Birliğine bağlı kooperatiflere özgü sorunlar başta olmak üzere kooperatifçilik sisteminin genel ve yapısal sorunları üzerinde durularak çözümler üretilecektir. Bu çerçevede; paydaş kurum ve kuruluşlar ve ilgili tüm sektör temsilcileriyle birlikte yürütülecek olan bu çalışma sonucunda Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanacaktır.
Bu çalışmanın başlangıcı olarak Merkez Birliğimizce bağlı bölge birliği temsilcilerinin katılımıyla 20-22 Mayıs 2014 tarihleri arasında Strateji Planı Eğitim Semineri düzenlenmiştir. Seminerde, dünyada ve Türkiye’de kooperatifçiliğin durumu, kooperatifçilik politikalarındaki son gelişmeler ve bunların Kooperatiflerimize etkileri tartışılarak örgütlenme yapısındaki sorunlar dile getirilmiş ve strateji planı için önem arz eden konular belirlenmiştir.
Genel Başkan ÖZKURNAZ, hazırlanacak olan Strateji Belgesi ve Eylem Planının Türkiye tarımı ve kooperatifçiliği ile sektöre ve Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği, üye birlikler, kooperatif üyeleri, çiftçiler ve üreticilere hayırlı olması dileklerinde bulundu.