Tarımsal Örgüt Yapısı ve Risk Yönetimi Konulu Seminer 22/11/2013

S.S.Tarım Kooperatifleri Merkez Birliğinin Düzenlediği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bürokratlarının katıldığı Tarım Kooperatifleri Merkez Birliğine Bağlı Birliklerden 350 kooperatifçinin katılımının sağlandığı, Kooperatiflerimize ’’Tarımsal Örgüt Yapısı ve Risk Yönetimi ‘’Konulu Eğitim Seminerinde Kooperatifçilerimize ; ‘’ Tarımsal Kooperatiflerin Yapısı’’konusun da Profesör Dr. Salahattin KUMLU,’’Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler ‘’konusunda Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Bekir ENGÜRÜLÜ, ‘’Tarımsal Desteklemeler ‘’konusun da Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanı Burhan DEMİROK, ‘’Tarım Sigortaları ‘’konusunda Tarsim Hayvan Hayat Sigortaları Müdürü Orhan SARITEPE, ‘’Tarım Sigortaları ‘’konusunda Tarsim Bitkisel Ürün Sigortaları Müdürü Ertuğrul ÇELİK ‘in konularındaki sunumların yapıldığı ,seminerini 09-13 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya IC Green Park Hotel de gerçekleştirdi.
Açılışını; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yrd. Mehmet ÖZGÜN’ün yaptığı ‘’Tarımsal Örgüt Yapısı ve Risk Yönetimi ‘’seminerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd. Mehmet ÖZGÜN, ,TARSİM Genel Müdür Yrd. Zeki KARAKURT ,Teşkilatlanma Daire Başkanı M.Fersan DURSUN,Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Bekir ENGÜRÜLÜ,Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanı Burhan DEMİROK, DGRV Tarımsal Eğitim ve Danışmanlık Ekibi Türkiye Temsilciliğinden Prof.Dr. Salahattin KUMLU ve Türkiye de bulunan ulusal çaptaki sanayicilerden ; Ülker Ak Gıda dan ; İlyas MİRZA, Sek Sütten; Koray Kaymak KAVVAK,Özkan GÜLCAN,Tayfun Okan ÇOBANCIK,Sütaştan ;Mesut MURAT,Mustafa KAYA,Yasin AÇIKÇU,Musa ÖZTÜRK, Tek Sütten ; Mehmet Ali AĞAR,Güneş Sütten;Murat ÖZDOĞAN,Kanlar A.Ş den; Murat ENGİN. İbrahim Gökçe ÇOBAN,Fatih KANDEMİR temsilcileri de hazır bulundu.

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Mehmet ÖZKURNAZ
Açılış Konuşmasında ;
Katılanları selamladıktan sonra, kooperatifçiliğin bir yaşam şekli olduğu, çiftçilerin gönüllük esasına dayalı olarak katılımcı bir yaklaşımla refah seviyesinin yükseltilmesini amaçladığını,
Kooperatifçiliğin bir kültür işi olması nedeniyle her yerde başarı beklenmemelidir. Kooperatifler günümüzde sanayiye süt tedarik eden yapılar olarak görülmesine rağmen ortaklarının her türlü girdi ve tüketim maddelerini sağlaması yönünden önemli görevler üstlenmektedir.
Günümüzde kooperatifçilik ortak sayısı, ortak payda ve refah seviyesine bakıldığında ülkemiz kooperatifçiliğinin mesafe kat ettiğini görmekteyiz.
16 milyon ton çiğ sütün pazarlanmasında üretici örgütlerinin aldığı paya bakıldığında, kooperatiflerin %63, DSYB’nin %12 ve üretici birliklerinin %25 pay aldıklarını görmekteyiz.
Kooperatifler ortakların ihtiyaç duyduğu avans niteliğindeki paranın karşılanmasında diğer üretici örgütlerinden ayrılmaktadır.
Kooperatiflerin, Bakanlığımızın düşük faizli kredi ve hibe desteklerinde aranan öz kaynağın karşılanabilmesi için kooperatiflerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi gerekmektedir.
Bu gün gelinen noktada süt ve tarım ürünleri fiyatlarında bir istikrar sağlanmasına karşın özellikle yemde ve tarım ürünlerinin pazarlanmasında sıkıntı yaşanmaktadır.
Toplantının, kayıt dışılığın önlenmesinde üçüncü sektör olarak faaliyet gösteren kooperatifçiliğin önünün açılmasına hizmet edeceği düşüncesiyle hepinizi saygıyla selamların.
Zeki KARAKURT TARSİM Genel Müdür Yrd.
Tarımsal Üretimde Risk Yönetimi ve Devlet Destekli Tarım Sigortaları ;Risklerin varlığı, kişi, kurum ve işletmeleri, tedbir almaya yönlendirmektedir. Özellikle muhtemel risklerin yol açabileceği zararları önlemek ve zararı asgari seviyede tutmak amacıyla değişik yöntemler geliştirilmiş ve bunlara Risk Yönetimi adı verilmiştir Riskler, gelecekte ortaya çıkması istenmeyen bir olayın gerçekleşme olasılığı olarak tanımlanmasından dolayı, kişiler ve kurumların geleceği açısından belirsizlik taşımaktadır. Söz konusu riskin düşük oranda da olsa gerçekleşmesi, katlanılması güç sonuçlara yol açabilmektedir. Sigorta, kişi ve kurumların risk faktörlerinin yaratabileceği zararlarla başa çıkmalarına yardımcı olan, kendine göre birtakım vazgeçilmez prensipleri olan bir sistemdir.
Risk olmadan sigorta düşünülemeyeceğinden, kişi veya kurumların karşı karşıya kaldıkları tehlikelerin sigorta edilebilmesi için, riskin özellikle
• Maddi ve gerçek olma,
• Geleceğe yönelik olma,
• Muhtemel olma,
• Meşru olma,
gibi ana özellikleri taşıması gerekmektedir
Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi
Üreticilerin Doğal Afet ve Benzeri Riskler nedeniyle uğradıkları zararları tazmin etmek. Mevcut sistemlerin verimsizliği
• Planlama-Bütçe disiplini
• Uluslar arası ilişkiler
• Risk yönetiminde uzmanlık Tarımsal üretimin sürdürülmesini etkileyen nedenlerin başında çiftçilerin doğal afetler yüzünden yaşadıkları gelir kayıpları gelmektedir
• Zarar gören üreticiler desteklenmediği takdirde tarımdan kopuş ve şehre göç başlamaktadır
• Çiftçinin taşıdığı bu riskler transfer edilmelidir
• En çağdaş risk transfer sistemi sigortadır.Konularında ; Tarımsal Üretimde Risk Yönetimi ve Devlet Destekli Tarım Sigortaları hakkında kooperatifçilerimize bilgi verdi.Tarım Kooperatifleri Merkez Birliğinin yapmış olduğu seminerin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Mehmet ÖZGÜN
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd.
Açılış Konuşmasında ;
Bu yıl toplantının konseptini değiştirdik. Toplantıya Hayvancılık Destekleme ve Sigorta Konularında uzmanlar getirerek siz katılımcıların tarımsal üretimde karşılaştıkları sorunların tartışılması amaçlandı. Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği sizin katkılarınızla iki yıl önce kuruldu. Tarım Kooperatifleri Merkez Birliğiniz ekonomik, sosyal ve tarımsal üretim hacmi açısından Merkez Birlikleri arasında en güçlü yapıda olmasına karşın, Tarım-Koop’un belirli bir bölgeye hitap etmesi nedeniyle ülke genelinde ortaklık yapısını güçlendirmesi gerekmektedir. Sizlerin heyecanı tarımsal sanayinin de dikkatini çekmekte burada olduğu gibi en az 8 sanayi temsilcisi toplantınızı izlemektedir. Birlik ve beraberliğinizi muhafaza ettiğiniz ölçüde ülke ekonomisinden daha fazla katkı alarak refah seviyenizin yükseleceğini sakın unutmayın. Sizler de bu ışığı gördüğünden toplantının ülke kooperatifçiliğine hizmet edeceğini ümit ediyorum.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ;
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü;
Tarafından ;Tarım Kooperatifleri Merkez Birliğinin Yöneticilerine ve Birlik Başkanlarına Kooperatifçiliğe yapmış oldukları katkılardan dolayı ; teşekkür plaketi verildi.
Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği ;
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd. Mehmet ÖZGÜN’e,Teşkilatlanma Daire Başkanı M.Fersan DURSUN’a,Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Bekir ENGÜRÜLܒye,Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanı Burhan DEMİROK’a,Tarsim Genel Müdür Yrd. Zeki KARAKURT’a, Tarsim Hayvan Hayat Sigortaları Müdürü Orhan SARITEPE ‘ye Bitkisel Ürün Sigortaları Müdürü Ertuğrul ÇELİK’e ,’’TARIMSAL ÖRGÜT YAPISI VE RİSK YÖNETİMİ ‘’adlı Eğitim Seminerimize katkılarından dolayı teşekkür plaketi Tarım Koopertifleri Merkez Birliği Yöneticileri tarafından verildi.
Seminerin kapanış konuşmasını Tarım Reformu Genel Müdür Yrd. Mehmet ÖZGÜN’ün yaptığı ve başarılı geçen 3 günlük seminerin sonunda katılımcılara sertifikaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd. Mehmet ÖZGÜN,Teşkilatlanma Daire Başkanı M.Fersan DURSUN ,Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Bekir ENGÜRÜLÜ,Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanı Burhan DEMİROK,Tarsim Hayvan Hayat Sigortaları Müdürü Orhan SARITEPE, Bitkisel Ürün Sigortaları Müdürü Ertuğrul ÇELİK tarafından verildi.

 

 

HABERLE İLGİLİ RESİMLER


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16