Tarım Kooperatifleri Merkez Birliğimiz 1. Olağan Genel Kurulu 28/06/2013

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliğimiz 1. Olağan Genel Kurulunu 27 Haziran 2013 tarihinde saat 10:00'da AKParti Çanakkale Milletvekili İsmail KAŞDEMİR,Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yrd.Mehmet ÖZGÜN,Tarım Reformu Teşkilatlandırma Daire Başkanı Fersan DURSUN,Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Genel Başkanı Muammer NİKSARLI,Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Cafer YÜKSEL,Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Halis UYSAL,Su ürünleri Kooperatifi Genel Başkanı Ramazan ÖZKAYA ve Merkez Birliğimize Bağlı Bölge Birliklerimizin temsilcileri ve konukların katılımıyla Best Otel Atatürk Bulvarı No:195 Kavaklıdere/ANKARA adresinde aşağıda ki gündem maddeleri ile yapıldı.


GÜNDEM
1. Açılışı ve saygı duruşu,
2. Başkanlık divanının oluşturulması,
3. Genel Başkan’ın açılış konuşması,
4. Konukların konuşmaları ,
5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Denetleme Kurulu Raporu ve okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
7. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibralarının oylanması,
8. 2012 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
9.Yönetim Kuruluna her türlü taşınır taşınmaz mal almaya,mal satmaya,kiralamaya,ipotek almaya,vermeye,bankalardan para çekmeye,para yatırmaya,Ulusal ve Uluslararası kuruluşlardan kredi almaya bunun karşılığında her türlü taahhütte bulunmaya,Merkez Birliğini her türlü özel,tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarında temsil etmeye,mahkemelerde açılmış ve açılacak olan tüm davalara çıkmaya,icra dairelerinde dosya takip etme,avukat tutma veya azletme,Merkez Birliği adına yapılacak tüm işler için bağış almaya ve vermeye,üretim ve tüketim merkezlerini kurmaya veya kiralamaya,yurt içi ve yurt dışı toplantılarına katılmaya,Merkez Birliği faaliyetleri ile ilgili seminerler düzenlemeye,Ulusal ve Uluslararası projeler yapmaya,projelere katılmaya ve ortak olmaya tam yetki verilmesi,
10. Merkez Birliğimizin Ana sözleşmesinin 1 maddesinde c bendindeki Merkez Birliğinin kısa adı TAR-KOOP’dur ibaresinin değiştirilerek Merkez Birliğinin kısa adı TARIM-KOOP’dur şeklinde karara bağlanması,
11. Merkez Birliğimize müracaat eden Bitkisel ve Hayvansal Üretim yapan İl Birliklerimizin ortaklıklarının kabulünün görüşülmesi ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi
12. 2013 Yılı Çalışma Programının görüşülüp karara bağlanması,
13. 2013 Yılı Tahmini Bütçe, Kadro Cetveli ve Uygulama Esaslarının okunması, görüşülmesi ve oylanması,
14. Dilek ve temenniler
15. Kapanış..
 

 

HABERLE İLGİLİ RESİMLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14