Tarım Koop. Mer.Birliği 1.Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/06/2013

TARIM-KOOP
S.S.TARIM KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
GENEL BAŞKANLIĞINDAN


S.S.Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği’nin 1.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27.Haziran.2013 Perşembe günü saat: 10.00’da HOTEL BEST Atatürk Bulvarı, No.195 Kavaklıdere –ANKARA’da ,Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2. toplantı aynı yerde 12.Temmuz.2013 Cuma günü saat:10.00 da ekteki gündeme göre yapılacaktır.
S.S.Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği’ne ortak olan, Birlik temsilcilerinin yukarıda belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunmaları, rica olunur.

GÜNDEM
1. Açılışı ve saygı duruşu,
2. Başkanlık divanının oluşturulması,
3. Genel Başkan’ın açılış konuşması,
4. Konukların konuşmaları ,
5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Denetleme Kurulu Raporu ve okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
7. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibralarının oylanması,
8. 2012 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
9. Yönetim Kuruluna her türlü taşınır taşınmaz mal almaya,mal satmaya,kiralamaya,ipotek almaya,vermeye,bankalardan para çekmeye,para yatırmaya,Ulusal ve Uluslararası kuruluşlardan kredi almaya bunun karşılığında her türlü taahhütte bulunmaya,Merkez Birliğini her türlü özel,tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarında temsil etmeye,mahkemelerde açılmış ve açılacak olan tüm davalara çıkmaya,icra dairelerinde dosya takip etme,avukat tutma veya azletme,Merkez Birliği adına yapılacak tüm işler için bağış almaya ve vermeye,üretim ve tüketim merkezlerini kurmaya veya kiralamaya,yurt içi ve yurt dışı toplantılarına katılmaya,Merkez Birliği faaliyetleri ile ilgili seminerler düzenlemeye,Ulusal ve Uluslararası projeler yapmaya,projelere katılmaya ve ortak olmaya tam yetki verilmesi,
10. Merkez Birliğimizin Anasözleşmesinin 1 maddesinde c bendindeki Merkez Birliğinin kısa adı TAR-KOOP’dur ibaresinin değiştirilerek Merkez Birliğinin kısa adı TARIM-KOOP’dur şeklinde karara bağlanması,
11. Merkez Birliğimize müracaat eden Bitkisel ve Hayvansal Üretim yapan İl Birliklerimizin ortaklıklarının kabulünün görüşülmesi ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi
12. 2013 Yılı Çalışma Programının görüşülüp karara bağlanması,
13. 2013 Yılı Tahmini Bütçe, Kadro Cetveli ve Uygulama Esaslarının okunması, görüşülmesi ve oylanması,
14. Dilek ve temenniler
15. Kapanış .