2021 YILI TARIM DESTEKLERİ İLE HAVZALARDA DESTEKLENECEK ÜRÜNLER BELİRLENDİ... 11/11/2021

2021 YILI TARIM DESTEKLERİ İLE HAVZALARDA DESTEKLENECEK ÜRÜNLER BELİRLENDİ
 

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2021 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler ile 2022’de uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlenirken, Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenecek ürünler belli oldu.
2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4760), 11 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karar, tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuşması, verim ve kalitenin arttırılması, ihtiyaç duyulan yeni teknoloji ve bilginin yerli imkanlarla geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynaklarının korunması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanan politikaların etkinliğinin arttırılması amacıyla 2021 yılında uygulanacak tarımsal desteklemeler ile 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım desteklemelerine ilişkin hususları kapsıyor.
 

 

 

Bakan Pakdemirli’den hububata gübre desteğinde artış müjdesi!
2021 Yılı Tarımsal Desteklemeleri: Gübre desteği zamlı ödenecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünya genelinde gübre ve gübre ham madde fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle, hububatlarda gübre desteğinin zamlı ödeneceğini açıklamıştı. Pakdemirli, bu yıl hasat edilen buğday, arpa, yulaf, çavdar için yüzde 25 artışla 16 lira yerine dekara 20 lira; 2022 üretim yılı için hububat dahil tüm ürünlerde yüzde 100 artışla dekara 32 lira gübre desteği ödeneceğini; diğer ürünlerde ise gübre destekleri 2021 üretimi için dekara 8, 2022 üretimi için 16 lira olarak ödeneceğini açıklamıştı.
Yönetmelikle, 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre için destekleme miktarları şöyle belirlendi:

2022 yılı üretimi hububata gübre desteği zamlı ödenecek
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, yem bitkileri, patates, kuru soğan ve zeytin ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, tablodaki “diğer ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılacak.
2022 üretim yılı gübre desteği buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekara 32 TL, diğer tüm ürünler için dekara 16 TL olarak ödenecek.


Tarım havzalarında desteklenecek ürünler
Karara göre, Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar kapsamında yer alan tarım havzalarında, 2021 yılında üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi desteği verilecek. Destekleme ödemeleri, her bir havza için Karar ekindeki listede belirtilen ürünlerle sınırlı olarak yapılacak.
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda, 2021 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek ve nohut ürünlerine tarımsal veriler ve uygu görüntüleri, dane zeytin ve zeytinyağında ise tarımsal verilerek kullanılarak belirlenecek verim değerlerine göre, kütlü pamukta yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohum kullanma şartı aranarak destekleme ödemesi yapılacak.
Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğu tespit edilen havzalarda 2021 üretim yılında ekilen nohut, mercimek ürünlerine ilave %50 destek ödenecek; damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.


Hayvancılık destekleri
Hayvancılık Destekleri kapsamında, Kararda belirtilen şartlar ve miktarda;
Yem bitkileri desteği,
Büyükbaş Hayvancılık desteklemelerinde; Buzağı/malak/dişi manda desteği, Islah amaçlı süt içerik analiz desteği, Düve alımı desteği, Hastalıktan ari işletme desteği, Besilik erkek sığır desteği,
Küçükbaş Hayvancılık Desteklemelerinde; Sürü yöneticisi istihdam desteği, Anaç koyun-keçi desteği, Sürü büyütme ve yenileme desteği, Küçükbaş soy kütük desteği,
Diğer Hayvancılık Desteklemelerinde; Tiftik üretimi desteği, İpek böceği desteği, Arıcılık desteği (2021 yılında yaşanan doğal afetler (yangın ve sel) nedeniyle hasar tespit komisyonları tarafından yapılan tespit sonucunda; kovanları zarar gören yetiştiricilere arılı kovan başına 30 TL, çam balı üretim alanlarının zarar görmesi sonucu üretim kaybı yaşayan yetiştiricilere ürün kaybının telafisi için 30 TL/kg ödeme yapılacak), Aşı, atık ve küpe desteği, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Platformu desteği,
Zararlılara karşı biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği,
Su ürünleri yetiştiricilerine su ürünleri desteği,
Hayvan gen kaynakları desteği,
Ödenecek.

Cumhurbaşkanı açıklamıştı: Bitkisel üretime gübre desteği yüzde 100 artırıldı
Telafi edici ödeme destekleri ile diğer destekler
Ayrıca Bitki karantinası tazminatı desteğinin yanı sıra 2020 yılı güz dönemi ile 2021 yılında ekimi/dikimi yapılan ve 2021 üretim yılı ÇKS’ye kayıt edilen ekim/dikimler için sertifikalı tohum kullanım ve sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım destekleri, yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine kayıt desteği, Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, Ar-Ge proje desteği ödemesi yapılacak.
Ar-Ge proje destekleri dışındaki diğer desteklerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacak.
Uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanacak Tebliğlerle belirlenecek olan Karar, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.