ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ İÇİN CUMHURBAŞKANI KARARI! 22/04/2021

2021-2022 yıllarında uygulanacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin krıterler, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi.
2021-2022 yıllarında uygulanacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin krıterler, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği dönemler, kriterler ve birim fiyatlar üzerinden çiğ süt destekleme ödemesi yapılacak.
2021-2022 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3870), 22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği ve üretici fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla çıkartılan Karar, 2021-2022 yıllarında uygulanacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususları kapsıyor.

Çiğ Süt Desteği

Buna göre, üretmiş olduğu çiğ sütü, kayıtlı ve onaylı süt işleme tesislerine satan ve bir üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere; manda, inek, koyun ve keçi sütü, soğutulmuş inek sütü, üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütü ve Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ kapsamında sınıflandırılan inek sütünün sınıfına göre, Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği dönemler, kriterler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Desteklemeden kimler yararlanabilecek?

Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığı ile süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu’na (ESK) satan üreticiler ile,
Hastalıktan ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, ürettikleri sütü, faaliyet alanında sütün arzı/satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemine (BSKS) kayıtlı yerel perakendecilere, işletme kayıt belgesine sahip BSKS’ye kayıtlı süt dolum tesislerine fatura-müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla,
çiğ süt desteklemesinden yararlandırılacak.
Ürettiği çiğ sütü, Dijital Tarım Pazarı üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici/yetiştirici örgütü üzerinden satan üreticilere Bakanlığın belirleyeceği dönemler, kriterler ve birim fiyatlar üzerinden ilave destekleme ödemesi yapılacak.

Çiğ süt piyasasının düzenlenmesi

Çiğ süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasında, ESK tarafından yapılan alım ve satım arasında oluşacak fark, hayvancılık destekleme bütçesinden karşılanacak.
Merkez Birliğini kurmuş olan, ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri, tarımsal amaçlı kooperatif üyeleri ile PANKOBİRLİK ve bağlı kooperatiflerin ortaklarının hak ettikleri desteklerden, gelir vergisi kesintisi yapıldıktan sonra belirtilen oranlarda, çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesinti yapılarak, kalan miktar üreticilerin hesabına yatırılacak.

Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılacak Tebliğ ile belirlenecek.
1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzerine yayımı tarihinde yürürlüğe giren Karar hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.