Tarım Sigortalarının Gelecek 10 yılı Çalıştayı 11/04/2013

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Başkan Mehmet ÖZKURNAZ, Genel Başkan Yrd. Ramazan DEMİRKIRAN, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Vesile Nur GÜVEN Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından; 10 Nisan 2013 tarihinde Rixos Otel'de düzenlenen “Tarım Sigortalarının Gelecek 10 yılı Çalıştayı’na katıldı.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ’in TBMM Tarım ve Orman Bütçe komisyonu Başkanları, Ziraatçılar Derneği Başkanı; Ziraat Odaları Başkanı, STK ve Meslek Kuruluşlarının Başkanları, üreticilerin katılımıyla başladı.

Bakan M. Mehdi EKER;
Kuraklıkla ilgili çalışmaların dünyada çok az örneği olduğunu belirterek, Türkiye'de uygulamanın nasıl olabileceğinin çalıştayda geliştirilebileceğini bildirdi. Ziraat odalarından ve çiftçilerden beklentilerinin olduğuna işaret eden Bakan Eker, Bakanlığın köylerde istihdam edilen, eğitimden geçirdiği 10 bin elemanı bulunduğunu, bu kişilerin sigortanın yaygınlaştırılması ile ilgili daha çok çalışma yapabileceğini, ziraat odalarının da bu konuda ciddi bir katkısı olabileceğini vurguladı. Bakan Eker, tarım sigortası kapsamında "81 il, 892 ilçede 2006-2012 tarihleri arasında 2,5 milyon poliçe sayısı, 740 milyon lira prim desteği ödemesi, 673 milyon lira üretici prim ödemesi ve 863 milyon lira da hasar ödemesi yapıldı. Ama burada sigortalanan tarımsal varlık 27 milyar liranın üzerinde" dedi. Türkiye'de büyükbaş hayvan sayısının 14 milyonu geçtiğini ancak sigortalanan hayvan sayısının 1,2 milyon olduğunu belirten Bakan Eker, bu sayının artırılması gerektiğini söyledi
Çalıştay da bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN;
Tarım sigortalarının ekonomik olduğu kadar sosyal boyutu da olduğunu belirtti. Başbakan Yardımcısı Babacan, Türkiye’nin stratejik ürünler bakımından kendine yeter durumda olduğunu ve tarımsal ihracatın her geçen gün artarak ekonomiye katkı sağladığını söyledi
Tarım sektörünün önemli bir sektör olduğunu ve nüfusun 4’te 1’inin tarım sektöründe çalıştığını söyleyen Babacan, söz konusu tarım olunca işin ekonomik boyutuyla sosyal boyutunun birbirinden ayrılmayacağını vurguladı. Bu arada, 3 gün sürecek çalıştayda, tarım sigortaları konusunda bugüne kadar yapılanlar değerlendirilerek ve gelecek 10 yıl haritası belirlenecek.

Çalıştay konuşmalarıyla ilgili link aşağıdadır.
 

http://www.tarimtv.gov.tr/HD2669_tarim-sigortalarinin-gelecek-10-yili-calistayi.html