2019 YILI TEMMUZ VE AĞUSTOS AYLARI ÇİĞ SÜT DESTEKLEME PRİMLERİ. 23/10/2019

Bakanlığımız tarafından 2019 yılı TEMMUZ ve AĞUSTOS aylarına ait çiğ süt destekleme primlerinin kısa süre içerisinde ödenmesinin planlanmakta olduğu bildirilmiştir.
Temmuz ve Ağustos aylarına ait sütmüstahsil ve faturalarının 1 Kasım 2019 tarihine kadar Ulusal Süt Kayıt Sistemine girilmesi hususunu,bilgilerinize rica ederiz.
ÖNEMLE DUYURULUR!..