"SOĞUTULMUŞ ÇİĞ SÜTÜN" TAVSİYE FİYATINI LİTRE BAŞI 2 TL OLARAK BELİRLEMİŞTİR. 10/04/2019

"SOĞUTULMUŞ ÇİĞ SÜTÜN" TAVSİYE FİYATINI LİTRE BAŞI 2 TL OLARAK BELİRLEMİŞTİR.
"Bilindiği üzere Ulusal Süt Konseyi çiğ sütün tavsiye fiyatını 2018 yılı Temmuz ayında Litre başı 1,70 TL olarak belirlemişti.
Geçen süreç içerisinde Bakanlığımız, üretimde sürdürülebilirlik ile arz/talep dengesinin sağlanması için süt destek primi fiyatlarını 2018 yılı son dört ayında 15 Krş, 2019 yılı Ocak Şubat Mart ve Nisan dönemi için ise 25 Krş olarak belirlemişti.
Bu kapsamda Ulusal Süt Konseyi üretim maliyetlerini göz önünde bulundurarak,
1 Mayıs 2019'tan geçerli olmak üzere "Soğutulmuş Çiğ Sütün" tavsiye fiyatını litre başı 2 TL olarak belirlemiştir.