2018 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR . 26/02/2018

2018 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR
MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup, 2018 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsar.. Kararname için buraya tıklayınız..