Soğutulmuş Süt Fiyatı Belirlendi. 17/01/2018

Soğutulmuş Süt Fiyatı Belirlendi.

01.Şubat-30 Haziran 2018 Ulusal Süt Konseyinde soğutulmuş
süt fiyatı 1,53 krş olarak referans fiyatı belirlenmiştir.