2017 DEĞERLENDİRME 2018 YILI PLANLAMA TOPLANTISI ANTALYA 28/11/2017

TARIM KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
2017 DEĞERLENDİRME 2018 YILI PLANLAMA TOPLANTISI
ANTALYA

 

Her yıl düzenlemiş olduğumuz Tarım Kooperatifleri merkez Birliğimizin Planlama ve Değerlendirme Toplantımızı bu yılda Antalya da Tarım Kooperatifleri Bölge Birliklerimiz ve Gıda Tarım hayvancılık Bakanlığı Yetkilierinin de hazır bulunduğu 425 kişinin katılımı ile başarılı ve verimli bir şekilde gerçekleştirdik.
Toplantıda Açılış Konuşmasını yapan Sayın Genel Başkan ;
Mehmet ÖZKURNAZ
2017 yılında kooperatiflerin yaptığı faaliyetler içerisinde en önemlisi et fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve et ithalatı olmuştur.
Bakanlığımızın 2016 yılı ve öncesi süt kayıt sisteminin Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğini muhatap alıp üretici birlikleri dışındaki kooperatif ve ıslah birlikleri pazarladıkları süt icmal listelerini TSÜMB göndermeleri haksız bir uygulama idi. Üretici birlikleri bu durumdan kendilerine pay çıkarmaya başlamış ve sahada kooperatifler aleyhine faaliyette bulunmuşlardı.
Bu yıl Bakanlığın süt kayıt sistemini kendisinin üstlenmesi nedeniyle her üretici örgütü Bakanlığın kayıt sistemine girerek icmallerini yapabilecek seviyeye geldi. Bu kooperatifler açısından önemli bir gelişmedir.
Ülke genelinden kooperatifleşmeye baktığımızda Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde kooperatifçilik hareketinin gelişmediği ancak bu bölgelerin dışında özellikle merkez birliğimize bağlı bölgelerde çok gelişmiş olduğunu görmekteyiz.
Süt konseyinin belirlediği 1.40 TL fiyat şu an maliyetleri karşılayacak düzeyde bulunmamaktadır. Süt maliyetleri 1.60 TL civarındadır. Bakanlığın verdiği 0,8 KRŞ destek dahi yeterli olmadığından süt fiyatının en az 1.50 TL olması gerekir. Çiftçi bu sektörde para kazanmazsa bu işi yapacak üretici bulanmaz. Sektördeki bu olumsuz gelişmeler ancak kooperatifler tarafından elemine edilerek üretimde süreklilik devam etmektedir.
Süt pazarlamasında sanayiden %8 hizmet bedeli alınmakta iken Süt Konseyinin bu hizmet bedelinin alınmaması yönündeki kararına uymayarak 2017-2018 yılı sözleşme döneminde kooperatifleri bağlayan hükümleri kaldırarak sütün 1.50-1.60 TL’den aşağı verilmemesi gerekir.
Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yrd.
Sayın Mehmet ÖZGÜN
Bu yılda yeni bir değerlendirme ve planlama toplantısında bir aradayız. Kurulalı 6 sene oldu. Tarım Koop’un bu gün geldiği düzeye bakıldığında sektörü büyük katkılarının olduğunu görüyoruz. Ülkemizde 4 tip kooperatif türü bulunmaktadır. En fazla ortağı olan yaklaşık 1.500 bin ortakla pancar ekicileri kooperatifi, 800 bin ortakla da diğer kooperatif türleri gelmektedir.
Geçmişte kooperatifler çeşitli konularda uzun vadeli ve düşük faizli kredilerde desteklendi. Ancak bu destekleme modeli şu an değişti ancak yeni modelde de görülen aksaklıklar nedeniyle yeni bir destekleme modeli üzerinde çalışılmaktadır.
Bakanlık olarak kooperatif veri tabanı üzerinden kooperatiflerin istatistiki verileri oluşturulmaya başlandı. Eğitim konusunda da GTB ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi işbirliği ile e sertifika eğitimi üzerinden kooperatif ortaklarına çeşitli konularda eğitim verilerek yönetim ve denetim kurullarının daha vasıflı olması sağlanacaktır.
Geçmiş yıllarda, kooperatiflerin genel kurul toplantılarının tarım kredi kooperatiflerde olduğu gibi 4 yılda bir yapılması konusunda talepler bulunmaktaydı. 1163 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde yapılan yeni düzenleme ile artık kooperatifler genel kurul toplantılarını en fazla 3 yıl birleştirerek yapabilecekler. Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunda yapılan değişiklikle artık kooperatifler ortak dışı işlem yapmaları halinde kurumlar vergisi istisnasından faydalanabilecek.
Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd.
BURHAN DEMİROK
SÜT PİYASALARI HAKKINDA YAPTIĞI SUNUDA;
Geçmiş yıllarda süt icmalleri ile buzağı desteğinden yararlanmak için bir başka örgüt üzerinden yararlanan kooperatifler artık kayıt sistemlerine kendileri girerek icmallerini yapabilmektedir. Bütün bu işler kooperatif olunduğu için ilgili yerlere lobi faaliyeti yapılarak başarılabilmektedir. Tarımkoopun toplam süt kayıt sistemi içindeki oranı 2016 yılına göre %25 artış göstermesi önemli bir başarı olmakla birlikte bu artışın devam etmesi gerekir. Önümüzdeki ocak döneminden itibaren süt üretiminde yaşanacak olan yükselişe bağlı olarak krema desteğinden yararlanmak için sanayiye süt tozu için kooperatif ortaklarına buradan çağrımız bu yola başvurmamaları. Çünkü bu destekler Bakanlığımıza yük getirmektedir.
Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Mühendis –Üretim ve Destek Birimi Koordinatörü
Murat Günay
Süt İcmalleri ve Desteklemeleri ile ilgili sunum yaptı
Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Teşkilatlanma Daire Başkanlığı Birim Koordinatörü
Sami Turan
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve yeni çıkan Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Yeni çıkan tebliğ ile ilgili detaylı bilgi verdi.
Kapanış Konuşmasını Sayın Genel Başkan Mehmet Özkurnaz
Güzel dilek ve temennilerde bulundu.

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Tarımsal Desteklemeler ve Krediler Başkanı
Haluk Çağlar
Bakanlığımızda yürütülen Kırsal kalkınma Destekleri ve Sübvansiyonlu Kredilerden Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Yararlanma imkanları ile ilgili bir sunum yaparak kooperatifler kredilere nasıl ulaşacakları konularında bilgi verdi.
 

HABERLE İLGİLİ RESİMLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15