TÜRKİYE TARIMSAL FİNANS ZİRVESİ 12/10/2017

TÜRKİYE TARIMSAL FİNANS ZİRVESİ

11-12 KASIM 2017 - ANTALYA
 

Sektörün ve üreticinin sorunlarını ele almak, sektördeki tüm paydaşlarla bir arada çözüm önerileri geliştirmek ve bunları uygulamaya koymanın yollarını tartışmak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca 11-12 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya’da Tarımsal Finans Zirvesi düzenlendi.
Tarımsal Finans Zirvesi, 13 kamu kurumu, 6 üniversite, odalar, birlikler ve kooperatiflerden oluşan 27 sivil toplum kuruluşu, 21 banka ve 5 sigorta şirketinin temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik bir uzmanlar grubunun katılımı ile gerçekleştirildi. Tarımsal Finans Zirvesine Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz ,Genel Müdür Vesile Nur Güven ve Tekirdağ Tarım Kooperatifleri Merkez aynı zamanda Tarım Kooperatifleri Genel Bşk Yrd.Ramazan Demirkıran,Konya Karaman Bölge Birlik Başkanı ,Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Mehmet Dağ da iştirak etti.
Zirve, 11 Kasım 2017 tarihinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Durali Koçak’ın açılış konuşmaları ile devam etti. Ardından üreticilerden Bakanlığa sorun olarak iletilen başlıklar göz önüne alınarak bu konularda politika üretecek, somut öneriler ortaya koyacak şekilde oluşturulan çalışma grupları ile konular bazında oturumlara geçildi.


Bu gruplardan; 1. Grupta Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Prof. Dr. Gökhan Özertan’ın moderatörlüğünde "Tarımsal Finansman ve Geleceği"; 2. Grupta Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümünden Prof. Dr. Erdoğan Güneş’in moderatörlüğünde"Tarımsal Finansman Kaynakları ve Geliştirilmesi"; 3. Grupta ise Hazine Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç’in moderatörlüğünde "Tarımsal Finansman ve Sigorta" konuları masaya yatırıldı ve görüşmeler iki gün süreyle devam etti.
Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz, Tarımsal Finansman ve Sigorta konulu grupta yer alarak düşüncelerini dile getirdi.Genel Müdür vesile Nur Güven,Ramazan Demirkıran,Seyit Mehmet Dağ is tarımsal Finansman Kaynakları ve geliştirilmesi konulu grupta yer alarak kooperatiflerin üreticilerin sahada yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.