Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uluslararası Kooperatifler Günü 04/07/2017

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uluslararası Kooperatifler Günü

Türk toplumunun işbirliği ve dayanışma kültürü üzerine kurulan 1860’lardan beri bu yana başarılı bir şekilde uygulanan kooperatifçilik ülkemizin kalkınmasına başta ekonomik sosyal ve kültürel alanlar olmak üzere pek çok değişik noktada destek olmaktadır.Gelirin adil dağılımı ve sürdürülebilir istihdama olan katkılarının yanı sıra topluma ve çevreye duyarlı politikalarla diğer işletme modellerinden ayrılan kooperatifler yerel kalkınmanın da önemli aktörleridir.


Birleşmiş Milletlerin dünya genelinde kooperatifçiliği tanıtmak ekonomik ve toplumsal faydalarını vurgulamak amacıyla aldığı karar doğrultusunda her yıl temmuz ayının ilk cumartesi günü ‘’uluslararası Kooperatifler Günü’’olarak kutlanılmaktadır.


Bu etkinlik kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen Sayın Bakan Bülent TÜFEKÇİ’ninde katıldığı kooperatifçiliğin ülkemiz için önemi yerel toplumsal kalkınmadaki payı yerli üretimdeki rolüne vurgu yapıldı ve başarılı kooperatifler tanıtıldı.