Metve ve Sebze Çalıştayı ( 30-31 Ocak 2013 ) 02/02/2013

TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ IPARD TEDBİRLERİNE YÖNELİK MEYVE VE SEBZE ÇALIŞTAYI ( 30-31 OCAK 2013 )

30-31 OCAK2013 Tarihinde Ankara Plaza Otelde gerçekleştirdi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ,Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Merkez Birliği (TAR-KOOP), IPARD Yönetim otoritesi ve IPARD Programını uygulanacağı tüm illerin Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürleri koordinasyonunda ;Türkiye’de Meyve ve Sebze sektör temsilcilerinin katıldığı ;
Kooperatiflerimiz öncü bir tarımsal örgüt olduğundan ,TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ (TARIM-KOOP)olarak IPARD Yönetim Otoritesi tarafından koordine edilecek olan TAIEX Çalıştayına ev sahipliği yapma konusunda gönüllü olarak,Bu kapsamda,tarımla ilgili danışmanlık ve bilgi değişimi konusunda kooperatifin potansiyeli IPARD Programın nihai faydalanıcısı için oldukça faydalı olacaktır.Bu toplantı ile nihai faydalanıcılara yol gösterilmesine yönelik olasılıkların tartışılmasını hedeflemekteyiz .Bunun yanı sıra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteği ile tarımsal kuruluşlar vasıtasıyla tarımsal yayım ve danışmanlık olanaklarının belirlenmesini hedeflemekteyiz.
Avrupa Birliği (AB) 1085/2006 sayılı IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı Konseyi Tüzüğü aracılığıyla aday ülkeler ve potansiyel aday ülkelere yardım amacıyla bir çerçeve oluşturmuştur.Yardım aracının beş bileşeni vardır ve Türkiye aday bir ülke olarak tüm bu beş bileşenden faydalanma hakkına sahiptir IPA Beşinci Bileşeni (IPA Kırsal Kalkınma IPARD) Topluluğunun kırsal Kalkınma Politikası,Ortak tarım Politikası ve ilgili politikaların uygulanması ve yönetimin hazırlanmasının yanı sıra politika geliştirme konusunda da destek sağlamaktadır.IPARD fonları 2007-2013 dönemini kapsayan tek ve bir çok yıllı
‘’Kırsal Kalkınma Programı’’ vasıtasıyla uygulanacaktır.
Türkiye IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD Programı) ülkenin hem öncelikleri hem de ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmıştır. Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması IPARD Programının en büyük önceliklerinden olup, Programın bütçesi bu sektörlere tahsis edilmektedir.

Açılış Konuşmasında ;
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Merkez Birliği
Genel Başkanı
Mehmet ÖZKURNAZ;

Ülkemizdeki tarımsal alanda yaşanan gelişmeyi tarımsal örgütlenme konusunda da başarmak zorundayız. Eskiden ülkemizde ne üretilirse üretilsin satılır anlayışı vardı. Bu gün örneğin Çin de üretilen sarımsak Taşköprü’deki sarımsak üreticilerini etkilemektedir. Bu yıl karpuz ve patates tarlada kaldı. Ülkemizin uluslararası anlaşmalara bağlı olarak üretim planlaması yapamamaktadır. Ancak burada devreye üretici örgütleri ,bitkisel ve hayvansal üretim yapan tarımsal kalkınma kooperatifleri girerek üretimi talebe göre planlamasının önemi ön plana çıkmaktadır. Ülkemizdeki üretici örgütlerinin,bitkisel ve hayvansal üretim yapan tarımsal kalkınma kooperatiflerinin de asıl işinin de bu olduğu ortaya çıkmaktadır.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız her zaman çiftçinin yanında yer aldı. 2012 yılında 2.4 milyon çiftçiye 9 milyar TL ödeme yapıldı. Bu yıl tarlada kalan ve pazarlanamayan ürünler hesap edilmiş olsa desteklemeye ödenen tutar kadar ürün tarlada çürümektedir.
GAP bölgesinde bir çiftçi domates üretiyor ve iyi kazanmışsa ertesi yıl aynı bölgede bütün çiftçiler domates ekiyor bunun sonucu oluşan üretim fazlalığı nedeniyle fiyatlar düşüyor. Halbuki bu bölgede domates ekimlerini ayın belirli günlerinde farklı çiftçilere dikim yaptıran bir üretici örgütü veya bitkisel ve hayvansal üretim yapan tarımsal kalkınma kooperatifleri olsa domates fiyatları düşmeyecek ve tüketiciler bir üretim sezonu boyunca tarla domatesi tüketme imkanına kavuşacaklardır. Önümüzdeki yıllarda kamu, üretici örgütleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri sektör temsilcileriyle çalışmalar yaparak bunu başarması ve gerçekleştirmesi gerekiyor. Örgütlenmedeki sorunları kanuni düzenlemelerle aşmak zor görülmekle birlikte bu sorun; kamu, üretici örgütleri bitkisel ve hayvansal üretim yapan tarımsal kalkınma kooperatifleri , sektör temsilcilerinin ortak katılımlarıyla başarılabilir. AB ve dış ülkelerle rekabet edecek bir örgütlenme modelini oluşturmalıyız.
Bugün 28 milyon parselde 10 milyon hektar alanda dikili, 18 milyon hektar alanda ise tek yıllık ekim yapılmaktadır. Her yıl 2.4 milyon çiftçi birbirinden bağımsız karar almakta bunun sonucunda da üretim fazlalıkları oluşmaktadır. Büyük işletmeler riskle karşılaşmaları veya zarar görmeleri halinde üretimden vazgeçmektedir. Küçük işletmeler ise her durumda üretime devam etmektedir. İşte bu nedenle küçük işletmelerin de devamını sağlayacak şekilde üretici örgütlerinin ve bitkisel ve hayvansal üretim yapan tarımsal kalkınma kooperatiflerinin üretim ve tüketim dengesini oluşturacak bir yapıya kavuşması gerekmektedir.
Çalıştayın Verimli ve Başarılı Geçmesi Temennilerinde Bulundu…

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği
Genel Müdürü Vesile Nur GÜVEN
22 Ocak 2012 tarihinde resmen kurulmuş bulunan,Şu anda 16 Bölge Birliği TARIM-KOOP çatısı altında yer almakta olan 16 Bölge Birliğimize bağlı 1125 birim kooperatifi 286.000 ortak çiftçimiz ile,
Yeni Ruh ve Heyecan İçinde Kurulan Tarım Kooperatifleri Merkez Birliğimizin Kuruluş Amaçları Doğrultusundaki Hedefleri ;
Kooperatifçilik ilkeleri çerçevesinde ve ana sözleşmemizde yer alan çalışma konularında etkin faaliyetler yürüterek başta ortaklarımız olmak üzere ülkemize sosyal ve ekonomik katkıda bulunmak, Tarım sektörünün milli gelir içindeki payının artırılmasına destek olmak, Ortaklarımızın refah artışını sağlamak ve kırsal kalkınmada kooperatiflerden beklenen rolü başarı ile yerine getirmek, Ülkemizin ve dünyanın başarılı kooperatiflerinden biri haline gelmektir,
Tarımsal Kooperatiflerin örgütlenmesinde daha önceden benimsenmiş olan konu bazında dikey örgütlenme modeli Kooperatiflerin Bölge ve Merkez Birliklerinin parçalanmasına güçsüzleşmesine ve dağınıklığına yol açmıştır.
Sayın Başbakanımızın değindiği gibi Kooperatiflerimizi daha etkin ve verimli yapıya kavuşturmak için yapılması gereken, dağınık ve güçsüz yapıyı yeniden düzenlemek ,
‘’ GÜÇLÜ BİRLİK GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN BİRLİKTELİĞE VE GELECEĞE UZANAN ELLER ‘’
Güçlü Birim Kooperatifler, Güçlü Bölge Birlikleri, Güçlü Merkez Birliği kurulması yani TEK ÇATI altında birleşmek için ivedilikle çalışmalara başlanması gerektiğini düşünmekteyiz, mesajını vererek
Ev sahipliğini yapmış olduğumuz çalıştayın başarılı ve verimli geçmesi dileklerinde bulundu.
 

HABERLE İLGİLİ RESİMLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16